Công ty cổ phần pottsco việt nam
EN
EN
Edit
0
Thiết bị khí y tế
Bộ lọc:
  • oxyvac
  • amcaremed
Giá Đến Tỷ
Bộ hút dịch treo tường 1.2L
Còn Hàng Bộ hút dịch treo tường 1.2L

Liên hệ

0

41 Lượt xem

Mua ngay
Bộ chia ổ khí
Còn Hàng Bộ chia ổ khí

Liên hệ

0

52 Lượt xem

Mua ngay
Ổ khí đầu ra chuẩn Ohmeda
Còn Hàng Ổ khí đầu ra chuẩn Ohmeda

Liên hệ

0

41 Lượt xem

Mua ngay
Hộp đầu giường (Băng đầu giường)
Còn Hàng Hộp đầu giường (Băng đầu giường)

Liên hệ

0

37 Lượt xem

Mua ngay
Bộ hút khí thải gây mê
Còn Hàng Bộ hút khí thải gây mê

Liên hệ

0

31 Lượt xem

Mua ngay
Dây khí treo trần
Còn Hàng Dây khí treo trần

Liên hệ

0

31 Lượt xem

Mua ngay
Bộ điều phối (Dàn chai)
Còn Hàng Bộ điều phối (Dàn chai)

Liên hệ

0

37 Lượt xem

Mua ngay
Hộp van khu vực
Còn Hàng Hộp van khu vực

Liên hệ

0

28 Lượt xem

Mua ngay
Bộ báo động Trung tâm, báo động khu vực
Còn Hàng Bộ báo động Trung tâm, báo động khu vực

Liên hệ

0

29 Lượt xem

Mua ngay
Trung tâm khí nén
Còn Hàng Trung tâm khí nén

Liên hệ

0

28 Lượt xem

Mua ngay
Ổ khí đầu ra chuẩn BS (chuẩn Anh)
Còn Hàng Ổ khí đầu ra chuẩn BS (chuẩn Anh)

Liên hệ

0

36 Lượt xem

Mua ngay
Ổ khí đầu ra chuẩn Afnor (chuẩn Pháp)
Còn Hàng Ổ khí đầu ra chuẩn Afnor (chuẩn Pháp)

Liên hệ

0

30 Lượt xem

Mua ngay
Đầu cắm nhanh
Còn Hàng Đầu cắm nhanh

Liên hệ

0

52 Lượt xem

Mua ngay
Ổ khí đầu ra chuẩn DIN
Còn Hàng Ổ khí đầu ra chuẩn DIN

Liên hệ

0

68 Lượt xem

Mua ngay
Bộ hút dịch gắn tường
Còn Hàng Bộ hút dịch gắn tường

Liên hệ

0

39 Lượt xem

Mua ngay
Bộ hút dịch áp lực thấp
Còn Hàng Bộ hút dịch áp lực thấp

Liên hệ

0

22 Lượt xem

Mua ngay
Bộ hút dịch phòng mổ
Còn Hàng Bộ hút dịch phòng mổ

Liên hệ

0

20 Lượt xem

Mua ngay
Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm
Còn Hàng Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm

Liên hệ

0

33 Lượt xem

Mua ngay
Trung tâm khí hút
Còn Hàng Trung tâm khí hút

Liên hệ

0

33 Lượt xem

Mua ngay